Infällda, digitala instrument ger exakt och varierande fartygs- och motorinformation i realtidsdisplayer.


Lowrance Digital Gauges

Lowrance digitala instrument arbetar via NMEA 2000/LowranceNET för att visa viktig motor- och annan information på styrplatsen.  Kombinera digitala och lättavlästa analoga format för att snabbt få tydlig och begriplig information.


Instrument