Plotter

En klar favorit bland båtfolk världen över.

Lowrance Fishfinders


Du kanske ligger och seglar utefter kusten i dina hemmavatten, kollar upp djupkurvorna föröver eller lägger ut en komplicerad kurs runt bränningar nattetid, plottern alltid ett värdefullt verktyg för säker navigering. Flerfunktionsskärmen, som också kan användas med lager från andra instrument ombord, t ex radar, VHF-radio och AIS, blir allt populärare bland både söt- och saltvattenseglare, inte minst därför att man då får alla de verktyg man behöver för att kunna även på okänt vatten och i möjligaste mån undvika risken att kollidera och ha full information om djupförhållanden, grund och kustlinjen.

Lowrance privsinnande plottrar och flerfunktionsskärmar är välkända för sin enkelhet, sina tydliga bilder och höga prestanda. Lowrance plottrar är en klar favorit bland båtägare världen över, från de som far på öppna havet till de som rör sig på den skyddade insjön.

Lowrance plottrar finns i flera storlekar och priser. Det finns därför alltid något som passar just dina behov.