HDS Gen2 Touch Version 3.0


Den här uppdateringen rekommenderas för alla HDS Gen2-displayer över hela världen eftersom den ger stöd för ny Lowrance-teknologi samt bättre prestanda och funktionalitet.

 

Version 3.0 för HDS Gen2 innehåller följande uppdateringar:

  • AutoRouting för Navionics* – Användare av Platinum, Navionics+ och Navionics Updates Chart kan automatiskt skapa den kortaste och tryggaste rutten baserad på valda start- och slutpunkter med hjälp av beräkningar som baseras på inställningarna för båten och tillgängliga sjökortsdata.
  • Easy Routing för Jeppesen* – Användare av CMAP MAX-N+ kan nu automatiskt skapa den kortaste och tryggaste rutten baserad på valda start- och slutpunkter med hjälp av beräkningar som baseras på inställningarna för båten och tillgängliga sjökortsdata – rutterna visas med olika gröna, gula och röda färgtoner som indikerar den säkraste rutten, samt potentiella risker och faror.
  • Dynamisk visning av tidvatten och strömmar för Jeppesen – Sjökorten CMAP MAX-N+ visar nu de aktuella förhållandena grafiskt när man zoomar in sjökortet med en skala utöver 1 NM. Standarikonerna för strömmar har ersatts av pilar med olika färger som visar strömmens riktning och hastighet. När man markerar en pil öppnas en sida med modifierade strömmar för expanderad ebb och flod.
  • Uppdaterad meny för val av sjökort – nya listor för valmenyerna finns nu för Navionics, Lowrance, CMAP MAX-N+ och andra sjökort från tredje part som anges med respektive namn.
  • Programvaran HDS 3.0 lägger också till nya demonstrations- och simulatorfunktioner för butiksmiljöer.

*OBS: HDS-enheter avsedda för försäljning i region Amerika saknar funktionerna AutoRouting och Easy Routing. De funktionerna är avaktiverade för alla enheter sålda utanför Amerika när de används i territorialvatten som tillhör USA.

Nya demo-/simulator-funktioner:

Den nya demon/simulatorn kan laddas ner och installeras när programvaran med versionsnummer 3.0 för HDS laddas ner.

  • Uppdaterad bildvisning – Demo-läget har uppdaterad bildvisning som beskriver de senaste funktionerna och nyheterna för HDS Gen2 Touch- och HDS Gen2-serierna.
  • Lagring av användarinställningar – HDS sparar nu användarinställningar som utförs innan demo-läget aktiveras och återgår till dem när demo-läget är aktivt.
  • Växling mellan StructureScan/SpotlightScan – HDS ger nu möjlighet att växla mellan StructureScan® HD och SpotlightScan™ som källa från Struktur-menyn i demo-läge.
Specifications

Version 3.0
Lanseringsdatum 05/02/2014
Filstorlek 139MB
Filformat zip