Garanti och Service

GARANTI
Vi på Navico garanterar att våra produkter är fria från material- och tillverkningsfel och att de under den angivna garantiperioden, räknat från ursprungligt inköpsdatum, kommer att fungera problemfritt, under förutsättning att de installeras korrekt.

Med "ursprungligt inköpsdatum" avses här det datum produkten köptes av den kund som först köpte den eller, om produkten levererats installerad på en ny båt, av en av Navico certifierad/godkänd båtbyggare, det datum båten levererades till förste ägaren.

Navico äger rätt att efter eget gottfinnande reparera eller byta ut defekt produkt eller komponent mot ny eller renoverad komponent eller produkt eller motsvarande. Villkoret är att den defekta produkten eller komponenten returneras till Navico eller av oss godkänd agent under garantiperioden och i enlighet med de villkor och begränsningar som anges i Navicos garantivillkor. Sådan reparation eller byte är det enda ansvar som följer av den här garantin.

BEGÄRA GARANTISUPPORT
Du kan i egenskap av kund utnyttja vår garantisupport genom att kontakta:

  • Av Navico certifierad/godkänd återförsäljare eller distributör (en lista över sådana återförsäljare och distributörer finns under länken Återfösäljare)
  • Navico i Nord- och Sydamerika på 1 800 628 4487
  • Navico i Australien på 1 300 628 426
  • Navico i Europa och Mellanöstern och Afrika – Det finns en lista över certifierade återförsäljare och distributörer under länken Återförsäljare)

REGISTRERA PRODUKT 
Vi ser gärna att du som kund registrerar ditt produktköp online. Registrera din produkt genom att följa den länken Registrera produkt 

Som kund kan du också kontakta Navico på de nummer som anges här ovan för att registrera dina produkter

HANDBÖCKER OCH INSTRUKTIONER
Handböckerna finns att ladda ner. Klicka på den här länken för att ladda ner handböcker Handböcker.

GARANTI
Hitta garantiperioden för din produkt här.

UTÖKAD GARANTI    
Navico erbjuder utökad garanti för vissa produkter. Mer information om detta finns här nedan.

NÄTAUKTIONER
Auktoriserade återförsäljare säljer inte produkter direkt via nätauktioner. Inköp på nätauktion görs därför på eget ansvar. Kvitto eller annat verifikat på inköp via nätauktion gäller inte som garantibekräftelse, och komponenter som saknas i förpackningen vid köp på nätauktion ersätts inte av oss

GRÅ MARKNAD
Lowrance Electronics tillverkar enheter särskilt för försäljning i Nord- och Sydamerika och enheter särskilt för försäljning i resten av världen. Enheterna certifieras enligt olika standarder för olika marknader. Lowrances produkter för den nord- och sydamerikanska marknaden går in i det begränsade funktionsläget när de korsar en förutbestämd meridian (longituden 30 grader väst eller den internationella datumgränsen österut). Kunder bör köpa enheter från lokala, godkända återförsäljare och leverantörer av Lowrance/Navico. Detta säkerställer att kunderna får produkter som är säkra och lämpliga för deras behov. Därutöver kan kunder som har problem snabbt få service och support lokalt. Kontakta Navico för mer information.