Z.I. PREDDANIEDDA NORD STR32
SASSARI, SS 07100
ITALY
Teléfono: +39 3286849859