VIA SAN GIUSEPPE 25
TULA - SASSARI 07010
ITALY
Teléfono: +39 371 153 3564