juli 14, 2017

Maritim Elektronikk, Et Verdifullt Verktøy Som Burde Brukes Mer


Romsey, Storbritannia. – En nylig studie utført av Lowrance® viste at mer enn 50 % av båteiere ikke utnytter de elektriske enhetene sine til fulle, fordi de ikke har kjennskap til alle de tilgjengelige funksjonene som kan gjøre navigeringsopplevelsen både sikrere og morsommere. Målet med Lowrance-spørreundersøkelsen 2017, som tok for seg over 750 båteiere rundt om i Europa, var å finne ut hvordan båteiere forbereder båtene sine for sesongen, og hvordan de bruker maritim elektronikk om bord.

Ifølge studien mener 52 % av respondentene at de ikke fullt utnytter potensialet til alle funksjonene som er tilgjengelige i de elektriske enhetene sine. En overraskende andel på 74 % innrømte at de gjerne vil få mer ut av utstyret sitt, men at de ikke vet hvordan de skal bruke alle funksjonene.

Lowrance vil alltid anbefale kontroll av all maritim elektronikk før en ny båtsesong, og 91 % av deltakerne i studien bekreftet at de utfører sjekk av elektronikk før sesongen begynner. Allikevel var det nesten 60 % som rapporterte at de ikke oppdaterer programvaren på elektronisk utstyr hvert år. Dette betyr at flesteparten av båteierne som deltok i studien, ikke får utbytte av alle fordelene til nye funksjoner som produsentene legger ut via programvareoppdateringer for produktene sine. 84 % svarte at de gjerne vil oppdatere programvaren regelmessig, men at de synes det er for komplisert eller ikke finner informasjonen de trenger for å gjøre det selv.

Etter å ha sett disse resultatene, har Lowrance nå utviklet verktøyene Network Analyzer og Service Assistant, som begge er designet til å hjelpe med problemer som kom frem i studien. Network Analyzer forenkler programvareoppdateringen ved å sende et varsel til brukeren når ny programvare er tilgjengelig. Denne flotte funksjonen gjør at du ikke lenger trenger å søke manuelt etter programvareoppdateringer, slik at alt sendes direkte til kundens enhet. Service Assistant sender en detaljert rapport av Ethernet- og NMEA 2000® -nettverksenheter til det tekniske støtteteamet, slik at de kan hjelpe raskere når det oppstår problemer. Disse flotte funksjonene er tilgjengelige via én enkel nedlasting til kompatible Lowrance-enheter.

Lowrance har utviklet en rekke ressurser for å hjelpe kundene med å få mer utbytte av de maritime elektronikksystemene. Hvis du ønsker å se en liste over de siste hjelperessursene, kan du gå til Lowrance-videobiblioteket på www.lowrance.com, eller du kan gå til Youtube-kanalen til Lowrance. Disse inneholder et bredt utvalg av videoer, blant annet om hvordan du oppgraderer programvare, hvordan du installerer en enhet for første gang, eller hvordan du kalibrerer berøringsskjermen. Alle disse ressursene er opprettet for å hjelpe brukere med å få mer ut av det maritime elektronikkutstyret sitt, slik at de får den beste mulige opplevelsen på sjøen.

Om utdraget fra denne studien: Totalt 791 mennesker har deltatt i denne spørreundersøkelsen som ble utført av Navico på vegne av Lowrance, Simrad og B&G i Europa. De fleste respondentene er fra Tyskland (41 %), Spania (13 %), Storbritannia (12 %), Danmark (10 %), Italia (6 %) og Norge (6 %). 22 % har en seilbåt og 68 % har en motorbåt.

39 % er fiskere, 26 % sportsfiskere, og 17 % er fritidsbåtførere. 8 % seiler daglig, 8 % deltar i kappseiling, 2 % er yrkesbåtførere (kapteiner, profesjonelle seilere osv).