Marin elektronik på topp för båtägare överallt på jorden.

Lowrance VHF / AIS


Med VHF-radio ombord får du möjlighet att direkt kontakta närliggande båtar, sända nödmeddelanden och automatiskt skicka ut dina positionsuppgifter när du tryckt på manöverbordknappen. En sådan radio är därför en av de viktigaste säkerhetsartiklarna när man är på sjön.

Det automatiska identifieringssystemet AIS är lika viktigt för fiskare som ligger i och runt farlederna. AIS är obligatoriskt för de flesta fartyg i kommersiell trafik. Den som har denna teknik ombord kan se andra AIS-utrustade båtar på sin plotter och samla in information om huruvida de utgör en kollisionsrisk, bestämma kurs för säker passering och kommunicera med fartyget via VHF för komma överens om manövrar för säker passage.


VHF / AIS